Trận đánh nào chỉ có một tên giặc chạy thoát?

Trận đánh nào chỉ có một tên giặc chạy thoát?


Trong lịch sử kháng chiến của dân tộc ta, có một trận đánh mà theo sử sách ghi chép lại chỉ có duy nhất một tên giặc chạy thoát về nước.

Bạn có biết đó là trận đánh nào không?

Ngân Anh

Share this post

Post Comment