Địa phương xét tốt nghiệp: chờ luật

Thứ trưởng Bùi Văn Ga – Ảnh: Nguyễn Khánh Về cơ bản năm 2018 sẽ duy trì kỳ thi THPT quốc gia như năm nay. Có thể sẽ chỉ có những thay đổi về kỹ thuật. Ví dụ như cho…
Xét tốt nghiệp: ​Sẽ giao cho cấp trường

GS Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên Chương trình rèn luyện phổ thông tổng thể – hình: Nguyễn Khánh Có 5 nhóm môn học Ở tất cả các bậc học đều được ban soạn thảo chương trình Design với 5…